Білім беру бағдарламалары
SOFT SKILLS

Мәселелерді шешу құралдары және фокустық жақсартулар

Жанжал-менеджмент

Өзгерістер мен инновацияларды басқару

DESIGN-THINKING

Сторителлинг

Коммуникациялық менеджмент

Ұйымдастырушылық мәдениет

Сыни ойлау

Талант-менеджмент

Score компаниясының диагностикасы және өзгерістерді басқару


Курс бағдарламасы

Курсқа жазылу